top_bar

Tarieven & vergoeding

Tarieven

De tarieven van Psychotraumacentrum Azadi zijn volgens de landelijke richtlijnen voor GGZ speciacialistische hulp vastgesteld.

Vergoeding

Als een nieuw opgerichte instelling heeft Psychotraumacentrum Azadi weinig contracten met zorgverzekeringen. Wij proberen elk jaar opnieuw contracten sluiten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat de rekening door uw verzekeraar geheel of gedeeltelijk wordt vergoed en u hoeft zelf niet eerst de nota te betalen. De hoogte van de vergoeding hangt af van het soort polis. Een natura polis geeft meestal een lagere vergoeding. Het beste is vóór januari over te stappen op een restitutiepolis (soms genoemd als vrije keuze polis), omdat door een wetswijziging de vergoeding bij een naturapolis vanaf 2015 sterk omlaag is gegaan. Zorg wel voor een volledige specificatie van de vergoeding van uw zorgverzekering. Er is op dit moment en wachtlijst van 6 maanden voor de locatie Rijswijk en 5 maanden voor de locatie Bilthoven. Voorwaarden voor vergoeding zijn:

  • een geldige verwijsbrief is in het bezit van Psychotraumacentrum Azadi
  • de cliënt is voor dezelfde diagnose tegelijkertijd nergens anders in behandeling

Steun door familieleden en direct betrokkenen

Psychotraumacentrum Azadi kan zo nodig familieleden en direct betrokkenen van cliënten om ondersteuning vragen tijdens de gesprekken. Dit uiteraard met instemming van de cliënt.

Wat wel

Deze familieleden of andere betrokkenen schrijven wij in als participant. Azadi is verplicht om iedere aanwezige tijdens een behandeling te registreren.

Wat niet

  • participanten hebben geen verwijzing nodig
  • de participanten zijn er geen behandelkosten aan de sessies verbonden
  • hun eigen risico wordt niet aangesproken

Nieuwe hulpvraag

Blijkt dat het meegekomen familielid - of andere participant - zelf een hulpvraag heeft? Dan kan hij of zij ook in behandeling komen. Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg. Het gaat dan om een nieuwe hulpvraag. De betrokkene vraagt nu voor zichzelf een verwijsbrief aan om cliënt te worden bij Psychotraumacentrum Azadi.