top_bar

Privacy

Voor Stichting Psychotraumacentrum Azadi is het van essentieel belang dat de veiligheid van de gegevens die de bezoeker van onze site aan ons doorgeven gewaarborgd is. Persoonsgegevens worden gebruikt allen voor de doelen die daarvoor versterkt zijn en volgens Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze website is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoons gegevens.
Via de menuoptie Aanmelding komen bezoekers op een scherm terecht waarin ze hun NAW gegevens invullen en naar ons sturen. De informatie is bedoeld om ons in staat te stellen met hun in contact te kunnen komen. De veiligheid van de informatie wordt in eerste instantie door HostNet bv, onze internet provider bezorgd. De gegevens wordt nooit aan derden verstrekt en ook wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Gegevens

Wanneer u zich aanmeld voor hulp via de website van Azadi, heeft u recht op een strikt vertrouwelijke behandeling van uw gegevens en beveiliging van uw privacy. De volgende gegevens zijn verplicht om in te vullen:
  • Geslacht
  • Roepnaam
  • Achternaam
  • Geboortedatum
  • BSN nummer
  • Postcode en huisnummer
De gegevens worden gebruikt om u aan te melden bij ons EPD (Elektronische Patiënten Dossier) systeem. Azadi gebruikt het EPOS systeem voor haar EPD systeem. Epos houdt zich aan de privacywetgeving van de AVG : https://www.zilos.nl/privacy/

Linken naar andere websites

Wij streven een zorgvuldige selectie na in de door ons gepubliceerde linken. Stichting Psychotraumacentrum Azadi is echter niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere websites de privacy van de bezoekers waarborgen, noch voor de inhoud van deze websites.

ROM

Bij het afnemen van ROM metingen is Azadi bij Telepsy aangesloten, die zich aan de privacywetgeving van de AVG houdt: https://www.telepsy.nl/privacyverklaring

Zorgmail

Voor het communiceren met huisartsen en andere betrokkenen gebruikt Azadi de zorgmail. Zorgmail is een zeer beveiligde e-mail verkeer die speciaal is ontwikkeld door Z-Netwerken. Deze zorgt ervoor dat de gegevens veilig bij de huisartsen terechtkomen. Alle huisartsen gebruiken zorgmail om patiëntgegevens met betrokken instanties uit te wisselen. https://z-netwerken.nl/zorgmail/avg/