top_bar
Voor Wie

Vroegkinderlijk trauma

Een vroegkinderlijke trauma ontstaat in de jonge kinderjaren (0 tot 12 jaar). Mensen met een vroegkinderlijke trauma hebben zich in hun vroege kindertijd ernstig onveilig gevoeld. Jeugdtrauma’s kunnen diverse oorzaken hebben, zoals:

 • verwaarlozing
 • verlies ouder/familie
 • lichamelijke of geestelijke mishandeling
 • seksueel misbruik
 • pesten
 • oorlogservaringen

Schadelijke ervaringen

Een jeugdtrauma, of vroegkinderlijk trauma, is een vorm van posttraumatische stress stoornis (PTSS). Schadelijke ervaringen uit de vroege jeugd konden niet worden verwerkt. Mensen met een jeugdtrauma kunnen daar in het gewone leven veel hinder van hebben. Als kind en jongere, maar ook op volwassen leeftijd. Verschijnselen bij jeugdtrauma’s zijn onder andere:

 • hechtingsproblemen
 • eetstoornissen
 • dissociatief geheugenverlies (‘gaten’ in de persoonlijke herinnering)
 • negatief zelfbeeld en verminderde draagkracht
 • verminderde psychische draagkracht