top_bar

Geweld en verlies

Geweld en verlies kunnen zich in ieders leven aandienen. Vaak gebeurt dit onverwacht. Door een:

  • misdrijf.
  • ernstige ziekte.
  • ongeluk.
  • of natuurgeweld.
  • traumatsche verliezen in het gezien, die gepaard gaan met voortdurende ernstige verstoring van de hechtingsrelaties.

Wanneer mensen niet in staat zijn om na een ingrijpende gewelds- of verlieservaring de psychische balans terug te vinden, kan dit hun functioneren ernstig ontregelen en zelfs onmogelijk maken. Er is dan sprake van een posttraumatische stress-stoornis.

Leeftijd

Ingrijpende gewelds- of verlieservaringen zijn niet aan een leeftijd gebonden.
Een posttraumatische stress-stoornis, PTSS, kan in iedere levensfase ontstaan.