top_bar

Depressie

Een depressie is meer dan een alleen een sombere stemming, zoals bijna iedereen die wel eens heeft. Een depressie is een serieuze psychische stoornis. Mensen met een depressie hebben er langdurig last van. Het beheerst en verstoort hun dagelijkse leven, met als gevolg minder goed functioneren in gezin, op het werk en in contacten met anderen. Zowel volwassenen als kinderen kunnen een depressie hebben.

Oorzaken depressie

Een depressie kan door verschillende oorzaken ontstaan, die elkaar onderling kunnen versterken. Naast erfelijke en biochemische factoren spelen ingrijpende levensgebeurtenissen een rol. Te denken valt aan een scheiding, geboorte of overlijden of het verlies van werk. Ook onverwerkte (jeugd)trauma’s kunnen een depressie tot gevolg hebben.

Kenmerken depressie

Een depressie kan mild, matig of ernstig zijn. Er zijn een aantal kenmerken waaraan je een depressie kunt herkennen. Hoe meer kenmerken iemand heeft, des te ernstiger is de depressie. Hieronder staan de kenmerken op een rijtje. Voor alle kenmerken (behalve de laatste) geldt dat ze bijna iedere dag aanwezig zijn:

 • depressieve stemming tijdens het grootste deel van de dag.
 • duidelijk verminderd plezier of duidelijk verminderde belangstelling voor bijna alle activiteiten.
 • tijdens het grootste deel van de dag.
 • duidelijke vermindering van lichaamsgewicht.
 • een toename van het lichaamsgewicht.
 • slapeloosheid of juist heel veel slapen.
 • duidelijk zichtbare rusteloosheid of traagheid van lichaamsbewegingen.
 • moeheid of verlies van energie.
 • gevoelens van waardeloosheid of extreme/onterechte schuldgevoelens.
 • verminderde concentratie of besluiteloosheid terugkerende gedachten aan de dood of aan zelfdoding, maken voor zelfdoding of.
 • een poging tot zelfdoding.

Bij vijf van bovenstaande kenmerken is een depressie mild, en bij zes tot zeven kenmerken is er sprake van een matige depressie. Van een ernstige depressie kun je spreken bij acht tot negen kenmerken.