top_bar
missie&vissie

We doen dit door:

  • Cliënten te helpen stap voor stap in contact te komen met de realiteit: het onder ogen durven zien en ‘aanraken’ van het gebeurde zoals het is. Het toelaten van gevoelens over wat er gebeurd is.
  • Het versterken van de autonomie van cliënten, in verbinding met gezin en medemensen.
  • De weg vrij te maken voor cliënten om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun omgang met hun levensgebeurtenissen.

Basis voor onze behandelwijze:

  • Westerse psychologie, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Leren om de pijn te verwerken en de angst te overwinnen.
  • Boeddhistische psychologie, geïnspireerd door boeddhistische inzichten. Weten dat innerlijke vrede en vrijheid van lijden en angst mogelijk is.
  • De universele menselijke waarden vrijheid, liefde, compassie en begrip, rechtvaardigheid, respect en gevoel van eigenwaarde.

Belangrijke uitgangspunten zijn:

  • Effectieve methoden
  • Effectieve behandeling
  • Kwalitatief goede dienstverlening

Doel

Mensen op basis van verantwoorde geïntegreerde methoden begeleiden op hun weg naar het vinden van een gezonde balans tussen pijn en geluk, waardoor hun klachten zullen verminderen of zelfs verdwijnen.

Terug...