top_bar

Missie, visie en doel

Missie

Psychotraumacentrum Azadi biedt specialistische psychotraumabehandeling en heeft nieuwe behandelmethoden ontwikkeld, waarin Westerse, Boeddhistische psychologie (volgens de traditie van de zenmeester Thich Nhat Hanh ) en Perzische mystiek geïntegreerd worden. Met deze behandelmethoden bieden wij een weg waarlangs cliënten zich van trauma-gerelateerde psychische/psychiatrische klachten en beperkingen kunnen bevrijden.

Visie

Mensen die psychische trauma’s overleven kunnen zich bevrijden van psychisch lijden, door het inzicht dat geluk de andere, onscheidbare kant van het lijden is.
Azadi is een Perzisch woord en betekent ‘vrijheid’ in het Nederlands. Wij geloven dat mensen die psychische trauma’s overleven, over veerkracht beschikken en in staat zijn om zichzelf te bevrijden van hun psychisch lijden als gevolg van traumatische gebeurtenissen.
Psychotrauma’s kunnen leiden tot psychische/psychiatrische stoornissen, sociaal disfunctioneren en vervreemding van zichzelf. Maar psychisch lijden is méér dan alleen een probleem. In onze visie biedt het lijden ook kansen en hier is onze behandeling op gericht.

Onze behandeling biedt kans om:

  • het leven te ervaren en te aanvaarden zoals het is, om zo in contact te leren komen met echt geluk. Bewust in contact te zijn met pijn en geluk in het hier en nu, aandachtig en vrij van oordeel, met compassie en begrip.
  • het gevoel verbonden te zijn met gezin en medemensen te herstellen.
  • een non-dualistisch inzicht ontwikkelen waarin pijn en geluk niet meer gescheiden van elkaar zijn. Hierdoor nemen innerlijke vrijheid en flexibiliteit toe. De contacten met belangrijke anderen, zoals gezin, familie en vrienden, hebben vaak te lijden onder de psycho-traumatische symptomen. Deze contacten krijgen door een non-dualistisch inzicht juist extra inhoud en glans.
  • wakker en bewust gaan leven, verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leven. Zich verbonden en betrokken te voelen bij de natuur en sociale en maatschappelijke verbanden.....Lees verder......