top_bar
Momenteel hebben we een aanmeldingsstop ingezet voor onze stichting. Dit in verband met te veel aanmeldingen en te lange wachttijden. Als er ruimte is, heffen we deze stop weer op. We hopen
op 1 augustus 2023 weer in staat te kunnen zijn de aanmeldingsstop op te heffen.
Onze excuses voor het ongemak.